"Быть настоящим патриотом нельзя без знания истории родной земли, родного языка, своих корней. У казахстанцев есть земля, на которой они родились, - это наша Родина".

Қазақстан Республикасының Тұңғыш Президенті Н.Назарбаев

Психолог парақшасы

Психологиялық қызмет - білім беру ұйымдары құрлымының ажырамас бір бөлігі.
Мақсаты: Білім кеңестігіндегі субьектінің максималды  шығармашылық әлеуетін дамытуға мүмкіндік беретін ортаны жасау және қолдау. Психологиялық диагностиканы жүзеге асыру және түзету психологиялық жұмыстарын жүргізу, мектеп жасындағы балаларға осы жастағы жаңадан пайда болған психологиялық ерекшеліктерді ескере отырыппсихологиялық-педагогикалық көмек көрсету, сонымен қатар олардың әлеуетін қолдану негізінде мүмкіндіктерін дамыту.
Психологиялық көмек көрсетудегі негізгі міндеттер:

  • Үйірмедегі оқу үдерісінде балаға көмек көрсету үшін қосымша білім беру педагогтары мен психологтың күшін біріктіру, әлеуметтендіру.
  • Қосымша білім беру мекемелеріндегі оқушылардың қызығушылығы мен талаптарын зерттеу.
  • Қосымша білім беру педагогтарының құзыреттілік деңгейін көтеру.
  • Оқушылардың өмірлік жоспарларын қалыптастырудағы көмекті және кәсіптік өзін-өзі анықтауды жүзеге асыру.

Үйірмешілерге жас ерекшеліктеріне қарай әртүрлі әдістер қолданылды.