Оқу–тәрбие жұмысы

Оқу – тәрбие жұмысы – бұл педагогикалық қызметтің мақсаттары мен міндеттерінің айқындайтын педагогикалы қүрдіс. Арнайы педагогикалық білім алған педагог – жас ұрпақты қоғамға бейімдеу және алдындағы жауапкершілікті сезінуге тәрбиелейді. Педагог өзінің дүниетанымын және моральдық-эстетикалық ұстанымдарын дамытып, балалар мен белсенді қарым-қатынас жасап, олардың бос уақыттарын тиімді ұйымдастыруға және оларға психологиялық-педагогикалық әсер ету үшін жеке қабілеттерін үнемі жетілдіріп отырады. Тәрбие – жұмысының объектісі – бұл тұлға,оқушы.
Тәрбие – жұмысының мақсаты – педагогтың көмегімен балалардың жан-жақты дамуына, белгілі бір әлеуметтік, саяси және психологиялық қасиеттерінің қалыптасуына, өмірі мен жұмысына қажетті білімдер кешенін жан-жақты толық игеруіне қолжеткізу үшін оқыту мен тәрбиелеудің әртүрлі формалары мен әдістерін қолдану.

ТК "Евразия"

ТЛ "Самал"